جامعه ی علمی ایرانیان

درگاهی برای پاسخگویی به نیازهای علمی و فناورانه ی کشور

سامانه جامع اولویت‎های پژوهشی

کتاب محصولات شرکت‎های دانش‎بنیان و فناور حوزه مخابرات و ارتباطات

سامانه جزوات تخصصی دانشگاهی

کتاب محصولات صادراتی دانش‎بنیان

مرکز پژوهش‎های صنعت الکترونيک

نمایشگاه تخصصی شرکت‎های دانش‎بنیان کشور

مرکز پژوهش هاي صنعت الکترونيک کشور به عنوان تنها کانون تفکر در حوزه‌ي صنايع برق و الکترونيک فعاليت خود را با تمرکز بر فناوري الکترونيک از سال ۱۳۸۷ آغاز نمود و سپس در سالهاي بعد، با ورود به عرصه سیاستگذاری صنايع مختلف مرتبط با حوزه الکترونيک همچون صنايع برق، مخابرات، رباتيک، اتوماسيون صنعتي، ارتباطات، خودرو، تجهيزات پزشکي حوزه فعالیت خود را گسترش داد.
اين مجموعه با استفاده از کادري توانمند و با ارتباطات گسترده با همه‌ي فعالين دانشگاهي، صنعتي و دولتي مرتبط با صنايع الکترونيک توانسته است نقش مهمي در همگرايي فعالين اين حوزه داشته باشد و به عنوان بازوي مشورتي نهادهاي سياستگذار عمل نمايد.
اين مجموعه تجربه انجام پروژه ارزيابي علم و فناوري ميکروالکترونيک با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و نگارش برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي را در کارنامه عملکرد خود دارد.